dangky
hienco
dangky2
hienco2

HỌC PHÍ THAM KHẢO

HỌC PHÍ THAM KHẢO

 Bảng học phí tham khảo - Trung tâm gia sư Tài Năng Cần Thơ

Học Phí Tham Khảo - Gia Sư Cần Thơ

Học Phí Tham Khảo - Gia Sư Cần Thơ

Thời gian 1 buổi là 90 phút

Bảng học phí trên áp dụng cho một môn học, tùy theo số môn học sẽ có mức phí cụ thể.

Liên hệ: 096.456.2408 - để được tư vấn và đăng kí học thử miễn phí