dangky
hienco
dangky2
hienco2

LỚP DẠY HIỆN CÓ

LỚP DẠY HIỆN CÓ

MS: 418Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: -Toán-Vật Lý
Địa chỉ: Trần Quang Diệu, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5b (1b=1,5h) buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0964562408

Liên hệ nhận lớp

MS: 419Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: -Anh
Địa chỉ: Cầu Sang Trắng 2, Cần Thơ
Mức lương: 900 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều (thoả thuận)
Yêu cầu: Sinh viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0964562408

Liên hệ nhận lớp

MS: 422Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 7
Môn dạy: -Toán-Văn
Địa chỉ: Đường 30/4 Ninh Kiều, Cần Thơ
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Sáng
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0964562408

Liên hệ nhận lớp

MS: 423Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 9
Môn dạy: -Toán
Địa chỉ: Mậu Thân, Diên Khánh, Cần Thơ
Mức lương: 600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tốip
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0964562408

Liên hệ nhận lớp

MS: 427Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 2
Môn dạy: -Tiếng việt-Toán
Địa chỉ: Công Binh, Trà An, Bình Thủy, Cần Thơ
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối (3-5-7)
Yêu cầu: Sinh viên Nữ
Liên hệ: 0964562408

Liên hệ nhận lớp

MS: 432Lớp đã bàn giao

Lớp dạy: 5Ngoại ngữ
Môn dạy: Luyện thi CC Cambridge
Địa chỉ: ĐH Y dược Cần Thơ
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: 16h30-18h
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Liên hệ: 0964562408

Liên hệ nhận lớp